Bölge Yetkililerin Dikkatine

Sayın TGF yönetimi bölge yetkilileri,

29-30 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul ve Ege Bölge Sorumluları tarafından üye dernek temsilcilerinin katılımıyla bölge toplantıları planlanmıştır; sizlerinde eşzamanlı olarak temsilcisi olduğunuz bölgeleriniz dernek temsilcileri ile toplantı düzenleyerek (en geç 7 Kasım 2022 tarihine kadar), aşağıda maddeler halinde sıralanmış, TGF olarak gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizi duyurmanızı ve üyelerimizin taleplerini alarak yazılı olarak sunmanızı rica ederim.

1) TGF Bölge Yetkilileri atanması ( Yetiştiricilerin sorunlarına en yakın mesafeden en kısa yoldan çözüm bulunması, TGF ile dernekler ve yetiştiriciler arasında köprü oluşturulması).

2) Resmî banka hesapları açılması ( Tüm ödemelerin banka üzerinden yapılarak kayıt altına alınması sağlandı).

3) TGF binasının değişimi ( Seçim, toplantı yapılacak ortam sağlandı).

4) Türkiye ortak kümes denetimi yapıldı ( Yarışçıların ortak kümesler konusundaki talepleri doğrultusunda, denetimi kabul eden kümesler uluslararası kurallara göre kontrole tabi tutuldu).

5) Türkiye geneli dernek yarışları tüzüğü yayınlandı ( Dünya Güvercin Federasyonu FCI yönetmeliklerine göre TGF Ulusal Şampiyonası yarışmaları düzenlemek için FCI ‘ın uluslararası kuralları baz alınarak yarış kuralları hazırlandı).

6) FCI yetkilileri ile görüşülüp TGF üyelik ve iletişim bilgileri güncellendi, yeni kurulmakta olan Akdeniz Ülkeleri Alt Komitesi başvurusu yapıldı.

7) TGF üye derneklerin künye ihtiyaçları karşılandı (Sadece üye derneklere künye dağıtıldı. Seri no’lara bölge plaka kodu eklendi. Künye satış gelirleri derneklere bırakıldı)

Not:

a) Yapılacak toplantılarda ‘’TGF Toplantı Tutanağı’’ formu doldurulup ‘’Toplantı Katılımcı Listesi’’ hazırlanarak katılımcıları kayıt altına alınacak,

b) 5.maddede belirtilen tüzüğün uygulanabilmesi için,

• Dernekler her üye için GPS koordinatı alarak ikişer nüsha olarak forma işleyecek, bir adedi TGF ye gönderilecek,

• Yarış protokolü formu her yarış öncesi düzenlenecek,

• Belirlenmiş olan Dernek Hakemleri yarış öncesi sepetleme ve yarış sonrası liste çıkartılması sırasında görev alacaklar,

• Yarış listesi çıktıktan sonra itiraz süresinde yazılı itiraz yoksa Dernek Yönetimi tarafından liste TGF sitesine yüklenecek.

Ekler:

Toplantı İmza Formu

Toplantı Tutanağı

Dernek Yarış Protokolü

Gps Koordinat Formu

Saygılarımla,

​​ Ferhat GÜLEZ

​​​​​​​​ Federasyon Başkanı

Künye Sorgulama