AKDENİZ YARIŞ GÜVERCİNİ KONFEDERASYONU ÜYELİĞİ HAKKINDA

FCI çatısı altında yeni kurulan ''AKDENİZ YARIŞ GÜVERCİNİ KONFEDERASYONU''na Türkiye Güvercin Federasyonunun kurucu üye olduğu haberini vermek için konfederasyonun resmi açıklamasını beklemiştik. Yaşadığımız deprem felaketi yüzünden camiamız için atılan bu önemli adım hakkındaki açıklamayı ertelemiştik. Bugün Konfederasyon ülkeleri olarak depremzedeler yararına yapılacak yardımların ilk ayağı olarak açık artırma yapılacağı haberi yayınlandığı için konunun içeriğini bilgilerinize sunuyorum.1. AKDENİZ GÜVERCİN KONFEDERASYONU

KONGRESİ

(MEDITERRANEAN RACING PIGEON CONFEDERATION)

TORRES NOVAS, 21 OCAK 2023

KONU: RAPOR

Toplantı 20.01.2023 Cuma günü 22:00 - 23:30 saatleri arasında aşağıdaki ülke delegeleri katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, San Marino, İsrail ve Türkiye.

Önerilen gündem :

1) MRPC(MEDITERRANEAN RACING PIGEON CONFEDERATION ) hakkında genel bilgiler

2) Konfederasyonun Amacı

3) Yönetim seçimi ve görev dağılımı

4) Teklif ve öneriler

5) Planlamalar

1) MRPC ve Konfederasyonun amacı hakkında genel bilgiler Akdeniz Konfederasyonu'nun hedefleri ve mevcut durumu sunuldu. Bağlı ülkelerce MRPC'nin misyonunun Posta Güvercini Yetiştiriciliği ve bu sporun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi olduğu yinelendi.

AKDENİZ BÖLGESİNDE bu spor aracılığıyla bağlı ülkeler Federasyonları ve yetiştiricileri arasında bağ kurmak, iyi bir ortaklık oluşturmak, bu sporu ve ilişkilerimizi geliştirmek üzerinde görüşüldü.

Şu anda şağıdaki ülkeler resmi olarak katıldı:

Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, San Marino, Slovenya, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Malta, Türkiye, İsrail ve Ürdün .

Katılım aşamasında ise,

Yunanistan, Mısır, Cezayir ve

Hırvatistan bulunmakta.

Yönetim:

Konfederasyonu oluşturmak ve her şeyi düzenlemek için MRPC'nin geçici bir süresi vardı ,

Yönetim Başkan: Mr. Matteo GRAPPA, Başkan Yardımcısı: Mr. David Madeira ve Genel Sekreter: Bay Charles Scerri.

1. Kongrede yeni yönetim oylandı ve 2025 Ocak ayına kadar faaliyette olacak (bir sonraki kongreye kadar).

Başkan: Bay Matteo Grappa (SM)

Başkan Yardımcısı: (25 Şubat'ta Portekiz NLT tarafından aday gösterilecek)

Genel Sekreter: Bay Charles Scerri (MT)

4 Yönetim Kurulu Üyesi : (Bay Ory Rosner (IL), Fransa, İspanya ve Slovenya tarafından aday gösterilecek) ( NLT 25 Şubat)

FCI Tüzüğüne göre, konfederasyon Yönetim Kurulunda bir üyeye sahip olabilir; komite MRPC delegesi olarak Sn. Pedro Blanco (ES)’yı atadı.

Coğrafi ve teknik idari konular için MRPC Tüzüğü'nün Malta'da tesciline karar verildi,

Yıllık üyelik ücretinin her ülke için 50 Euro olmasına karar verildi,

Teklifler ve Planlamalar;

(1) Akdeniz'e bağlı federasyonlara adanan ilk etkinliği oluşturmak için Bay OryRosner ve Bay Grappa, MyPigeon (sonuç platformu) yöneticisiyle iletişime geçerek bir ortaklık ve konfederasyona maksimum destek sözü aldılar. En geç Haziran 2023'te, MyPigeon'da MRPC'ye ayrılmış özel bölüm bir oluşturulacak. Böylece özel etkinliğimiz olacak sonucumuzu kolayca yönetebileceğiz. Şu anda 2023'ten itibaren MEDITERRANEAN BEST'in 1. listelerine sahibiz. Bu etkinlik ve listeler üyelerimize yeni olanaklar sunacak.

(2) Portekiz federasyonu, ilk MRPC One Loft için Mira'ya katılım teklif ediyor; Her ülke ücretsiz olarak 6 güvercin gönderebilir (aynı güvercini istenirse Dünya Şampiyonasına da aday gösterme imkanı ile birlikte ),

(3) Portekiz federasyonu, AB dışındaki ülkelere yasal olarak ithalat/ihracat imkanı sunuyor; Bununla ilgilenen üyeler Portekiz'e federasyon olarak istek gönderebilirler.

(4) Yakın gelecekte (En Geç 31 Mart) Bay Grappa bir MRPC Facebook sayfası oluşturacak, bağlı federasyonların bilgi, resim vb paylaşabileceği bir platform olacak.

Gelecek adım;

(1) Bir posta listesi oluşturmak için, bağlı tüm federasyonların resmi posta adresini şu adrese göndermesi gerekiyor:

Bay Ory Rosner ( ory@racing-pigeons.info );

(2) Yakın gelecekte (En Geç 31 Mart) Bay Grappa herhangi bir bağlı federasyonun bilgi, resim ve diğerlerini paylaşabileceği bir MRPC Facebook sayfası oluşturacak,

(3) Delegeler, ikinci toplantının Ekim 2023'te çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdiler,

(4) Delegeler, üyelerin tartışabilecekleri sonraki adımlar ve durumun ilk değerlendirmesi yapabilecekleri Roma'da fiziksel bir toplantı yapmaya karar verdiler, ( Temmuz'u ayı olabilir, bildirilecek),

(5) Bay Grappa, bir sonraki MRPC sergisinin Ocak 2025'te Fransa'da yapılmasını teklifinde bulundu ve Bay

Cailliez, yönetim kuruluyla kısa bir istişareden sonra bu etkinliğe Marsilya’nın ev sahipliği yapması onaylandı. (bu konuda resim bilgi ve belgeler federasyon resmi sitesinde yayınlanacaktır)

Künye Sorgulama